Tenafine Cream – Loại bỏ các loại nấm trên da

72.000

Dùng trong các trường hợp:

  • Nhiễm nấm trên da do Trichophyton gây ra
  • Nhiễm nấm men trên da, chủ yếu da Candida
  • Lang ben do Pityrosporum orbiculare