Itraxcop – Chống nấm hiệu quả đến từ Ấn Độ

420.000

Itraxcop với thành phần chính Itraconazole thuộc nhóm thuốc chống nấm Triazole.