Azaduo Gel 30g – Hỗ trợ điều trị mụn trứng cá nhẹ và vừa

256.000

Azaduo Gel 30g điều trị tại chỗ mụn trứng cá nhẹ đến vừa với nhiều mụn trứng cá có nhân, mụn trứng cá sẩn và mụn trứng cá có mủ.