Azaduo Gel 15g – Điều trị mụn trứng cá nhẹ và vừa

132.000

Azaduo Gel điều trị tại chỗ mụn trứng cá nhẹ đến vừa với nhiều mụn trứng cá có nhân, mụn trứng cá sẩn và mụn trứng cá có mủ.