GPODO GSV – Tăng cường sức đề kháng

300.000

Bổ sung Thymomodulin, Betaglucan, Kẽm và một số vitamin cho cơ thể. Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe.